Treball autònom. Evolució i perfil del treball autònom Març 2023. Data d’actualització: 23/06/2023

24-06-2023

Observatori del Treball i Model Productiu

A Catalunya hi ha 558.167 afiliacions per compte propi a la Seguretat Social a 31 de març de 2023. Més de la meitat d’aquestes corresponen a autònoms persones físiques (el 59,4%; 331.456 afiliacions), que representen el 9,1% de les afiliacions totals. Gairebé 2 de cada 10 afiliacions per compte propi són membres d’òrgans d’administració de societats (16,8%; 93.777 afiliacions) i pràcticament el 15% són socis de societats (82.315 afiliacions). Els familiars col·laboradors representen el 5,6% i el grup d’altres, que inclou familiars de socis, religiosos i membres de col·legis professionals engloben el 3,5% restant. Respecte del desembre de 2022, les afiliacions per compte propi han baixat un 0,2%, xifra que implica una pèrdua de 846 afiliacions. Aquest descens ha estat causat per...

Enllaç: Llegir informe sencer

Enllaç: Infografía 

Tornar a l'index de noticies