RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública

09-05-2021

En un context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l'estratègia de lluita contra la COVID-19 és l'adopció de mesures preventives i de control dirigides a afavorir el distanciament entre persones que no pertanyen a grups de convivència estable, limitar les interaccions socials, prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment en llocs tancats. L'experiència en la gestió de la pandèmia ha evidenciat l'eficàcia d'aquestes mesures amb l'objectiu de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots epidemiològics i contenir la propagació de la malaltia, així com evitar el col·lapse del sistema sanitari.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 9 de maig de 2021.

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

                                          Enllaç publicació RESOLUCIÓ al DOGC

Tornar a l'index de noticies