RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments

09-04-2021

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

                                             

                                     Publicació al DOGC

Tornar a l'index de noticies