Obertura autoritzada de dies festius a l'any 2021

02-01-2021

Recordem que per a l'any 2021, els seguents dies festius són d'obertura autoritzada segons ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, (Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017)per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius  per 2021:                  

                                              Gener              3 i 10
                                              Juliol               4
                                              Novembre       1 i 28
                                              Desembre       6, 8 i 19                                                       


Els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l'article 1 d'aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates que detalla l'article 36.2.d) de la Llei 18/2017, esmentada, i dels dies 15 d'agost i 12 d'octubre de 2020 i 1 de novembre i 6 de desembre de 2021, atès el que estableix el punt 2 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei.

 

Tornar a l'index de noticies