Natàlia Mas: "El futur de les empreses dependrà de la generació de Valor Compartit"

18-11-2021

 • La directora general d’Indústria ha presentat l’estudi “La transició cap a la competitivitat sostenible: l’impuls del Valor Compartit a Catalunya” del Departament d’Empresa i Treball

 El “Valor Compartit” no és filantropia, és estratègia que inclou a l’ADN de l’empresa el propòsit d’aportar valor mediambiental i social

 Aquest concepte serà un dels vectors d’impuls del Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025

 

“El futur de les empreses dependrà de la generació de Valor Compartit, un concepte que no és filantropia, és estratègia que inclou a l’ADN de l’empresa el propòsit d’aportar valor mediambiental i social ”, ha assegurat la directora general d’Indústria, Natàlia Mas Guix en la presentació de l’estudi La transició cap a la competitivitat sostenible: l’impuls del valor compartit a Catalunya” del Departament d’Empresa i Treball.

El concepte de valor compartit, en el qual se centra aquest estudi, ofereix un marc per entendre la competitivitat empresarial com un concepte coherent amb accions que impulsen proactivament la transició cap a la sostenibilitat. El concepte, introduït, pels professors de la Universitat de Harvard, Michael Porter i Mark Kramer l’any 2011, es pot definir com un conjunt de polítiques i pràctiques operatives que milloren la competitivitat d’una empresa a l’hora que, simultàniament, fomenten la millora de les condicions sòcio-econòmiques de l’entorn on operen.

La directora general ha destacat en la seva intervenció que “el fet diferencial d’aquest treball recau en aquests dos punts principals: d’una banda ofereix un marc teòric referencial de la necessitat urgent de promoure la transició cap a economies i societats més sostenibles, amb una recopilació d’una manera com no s’havia vist abans i de l’altra, enfoca la sostenibilitat dins la teoria porteriana del “Valor compartit”, amb la qual cosa l’inclou en l’estratègia i l’ADN de les organitzacions i no com a acció reactiva davant d’un problema”.

L’estudi analitza tres empreses ubicades a Catalunya amb models de negoci que, a més de ser competitius, generen valor compartit contribuint a una economia més baixa en carboni i a una sostenibilitat tant mediambiental com social: Holaluz, Ecoveritas i Condals.

Aquests casos empresarials destaquen una sèrie de dimensions clau que fomenten estratègies de valor compartit a les empreses:

 • Fort lideratge per motivar i donar suport a la transició cap a models de negoci sostenibles.
 • Dinàmiques d’intrapreneurship (emprenedoria duta a terme per un empleat dins de l’empresa) orientades a explorar models de negoci sostenibles en sectors tradicionals.
 • Capacitat d’anticipar les tendències del mercat i ser pioners en el mercat.
 • Capacitat d'innovació tecnològica i no tecnològica.
 • Desenvolupament d’associacions estratègiques per superar barreres estructurals i accedir al coneixement rellevant.
 • Posicionament òptim a la cadena de valor, mitjançant la integració d'activitats o el reforç de la interacció a llarg termini amb els proveïdors i / o usuaris.
 • Enfocament holístic que va més enllà d’iniciatives aïllades per integrar a fons la sostenibilitat en diferents àmbits (model organitzatiu, innovació, compromís dels agents del sistema...).
 • Capacitat per mesurar l'impacte social per corregir desviacions potencials, detectar fallades del sistema i avançar en el desenvolupament d'iniciatives de creació de valor compartit (CSV - Creating Shared Value).
 • Aprofitament del poder de les certificacions com a forma important de legitimar l’impacte social de l’empresa.

Així mateix, analitza tres clústers catalans amb dinàmiques que donen suport a la transició cap a models de competitivitat més sostenibles: el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, el Clúster de l’Energia Eficient i CWP (aigua) i INNOVACC (carn).

Els casos de clústers destaquen el valor afegit d'un enfocament col·laboratiu per crear valor compartit i apunten a una sèrie de missatges clau:

 • Els clústers poden tenir un important paper anticipatori en la transició cap a models de competitivitat sostenibles. A més, el llegat existent de confiança i capital social fa que sigui més fàcil explorar qüestions difícils i desafiadores i encendre una espurna que es pugui tirar endavant col·lectivament.
 • El lideratge en clústers és important perquè uneix els agents relacionats per la seva proximitat territorial als reptes socials i per la seva proximitat industrial als reptes de competitivitat.
 • La col·laboració entre clústers és important per a transicions de competitivitat sostenibles que solen abastar sectors, tecnologies i mercats diferents.
 • Les connexions internacionals fomentades pels clústers poden ampliar l'extracció de valor a partir de solucions de valor compartit.
 • Les polítiques públiques de suport per difondre i adquirir formació sobre el concepte de competitivitat sostenible podrien tenir un paper important per ajudar les organitzacions del clúster a implementar projectes de valor compartit.

L’estudi, elaborat per Alberto Pezzi, Edurne Magro, Henar Alcalde, Laia Castany, Marta Marsé i James Wilson, recomana incorporar la creació de valor compartit i la sostenibilitat com a element bàsic de les polítiques d’emprenedoria, d’innovació, industrial i de clústers. En aquest sentit, el Valor Compartit serà un dels vectors d’impuls del Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025, el qual promourà estratègies empresarials i públiques que aportin valor planetari i social pel foment de la sostenibilitat global i la resiliència.

Tornar a l'index de noticies