Festius 2021 Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts

02-11-2020

Festius 2021

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic l'any 2021 són els següents:

Any 2021

  • 3 i 10 de gener.
  • 4 de juliol.
  • 1 i 28 de novembre.
  • 6, 8 i 19 de desembre.

Els ajuntaments poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.

Quin és el meu establiment?

Establiments de conveniència
Són establiments comercials amb una superfície inferior a 500 m2 i que han d'oferir, de manera similar, tots i cadascun dels següents grups d'articles: llibres, diaris i revistes; productes d'alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Han d'obrir al públic un mínim de 18 hores diàries.

Botigues dins d'hotels
Establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l'activitat que s'hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del carrer.

Comerços d'alimentació exceptuats a l'horari general (*)
Establiments de venda personalitzada o autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, amb una superfície inferior als 150 m2 i una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació.

Establiments en recintes d'afluència turística
Establiments comercials en museus, monuments i centres recreatius turístics, i directament vinculats pel producte comercialitzat.

Establiments comercials en municipis turístics
S’entén per municipi turístic aquell que compleix amb determinats paràmetres descrits a la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires. La qualificació de municipi turístic a efecte d'horaris comercials és competència de la Direcció General de Comerç, a petició de l'ajuntament corresponent.

Els establiments situats en aquests municipis qualificats com a turístics, a efectes d’horaris comercials, gaudeixen de les excepcions en matèria d’horaris comercials detallades a la corresponent resolució.

 

                                                                         Ver ORDRE EMC 129/2019

Tornar a l'index de noticies