El Govern aprova un Decret llei que permet crear un registre de persones treballadores autònomes

25-11-2020

El  Govern ha aprovat un nou Decret llei amb mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. En primer lloc, i en matèria administrativa, aquest decret llei ens permet crear un registre de persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus, que s’activarà en els propers dies, per tal de facilitar-los l’accés als ajuts econòmics de l’administració i simplificar els procediments que han de seguir per aconseguir-los.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que es posa en marxa, un procediment excepcional per quan es produeixin dues casuístiques concretes: que es tracti d’ajuts extraordinaris que cal afrontar davant de situacions d’emergència; i la que el nombre potencial de beneficiaris sigui molt elevat. Quan l’administració hagi d’atendre aquesta tipologia d’ajuts, abans de publicar la convocatòria corresponent podrà incorporar aquest tràmit d’inscripció prèvia que li facilitarà la informació necessària per dimensionar amb més garanties l’univers de possibles beneficiaris i suposarà una simplificació dels tràmits que aquests hauran de dur a terme.

En el cas de les persones treballadores autònomes, aquest tràmit d’inscripció prèvia es canalitzarà a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activarà en els propers dies, mitjançant la publicació d’una ordre. La finalitat d’aquesta mesura és donar eines a l’administració perquè pugui respondre a la necessitat d’ajudes extraordinàries de la població, amb rapidesa, agilitat i amb totes les garanties jurídiques, i, a la vegada, ens ha de permetre que l’administrat hagi de complir els menors tràmits possibles. Així, la simple inscripció al registre ja tindrà efectes de sol·licitud de l’ajut i les dades facilitades pels interessats tindran valor de declaració responsable, i  servirà per acreditar els requisits per ser beneficiari de l’ajut i per a posteriors ampliacions o noves convocatòries que tinguin el mateix objecte i característiques, en el termini d’un any des de la primera convocatòria. Per Budó, el principal objectiu d’aquest sistema  és que “sigui àgil, fàcil i que permeti a l’administració posar els recursos a disposició de totes aquestes persones de manera immediata” i ha afegit que “volem que tots els ajuts estiguin a les butxaques dels emprenedors del nostre país abans de final d’any”.

Finalment, el nou text determina que aquests tipus d’ajuts de caràcter extraordinari seran objecte de control posterior per part de la Intervenció General i regula l’abast d’aplicació d’aquest control i els seus efectes. Aquest mateix Decret llei també adopta altres mesures extraordinàries de diferent tipus amb l’objectiu d’intentar pal·liar els seus efectes en els sectors de l’hostaleria, la restauració i la venda ambulant o no sedentària, uns dels sectors més castigats econòmicament durant els darrers mesos per les suspensions de la seva activitat. En aquest sentit, en matèria fiscal, el Decret inclou una bonificació del 100% de la quota tributària en l’àmbit de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídic documentats, en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (ITPO), per les concessions administratives o actes administratius equiparables que atorguin l’aprofitament privatiu del domini públic per a determinats usos, que s’hagin meritat entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre de 2021.

Els destinataris són els establiments de restauració com bars, restaurants i cafeteries que disposen de terrasses que ocupen la via pública, així com el sector de la venda ambulant. La finalitat de la mesura és reduir la càrrega tributària d’aquells sectors que s’han vist greument afectats per les mesures restrictives adoptades per a fer front a la propagació del virus, com ara limitacions d’obertura al públic; limitacions d’aforament; de mobilitat; de tancament perimetral, entre d’altres. També en matèria administrativa i per tal d’ajudar al sector de la restauració, el Decret preveu la suspensió dels terminis de caducitat d’autoritzacions d’emplaçament i permisos d’explotació de les màquines recreatives del tipus B dels establiments d’hostaleria i assimilats, així com d’inscripció de les empreses operadores de màquines recreatives.

Tornar a l'index de noticies