COVID 19 PREVENCIO I CONTROL

13-03-2020

Transcribim la resolució publicada avui, 13 de març, al DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Num 8084B, referida a l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials com a mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2:

a) El tancament de les estacions d'esquí, d'esquí nòrdic i de les estacions de muntanya.

b) El tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.

c) El tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.

d) El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.

e) El tancament d'establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualssevol altres).

f) El tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de lleure.

g) La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts.

h) El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major.


No queda explícitament resolt el tancament obligatori del comerç de carrer i deixa a la solidaritat dels comerciants el tancament o no d'establiments.

Tenim coneixement que moltes de les associacions afiliades recomanaràn el tancament de botigues per responsabilitat social i seguint les recomanacions del Departament de Salut com a mesura preventiva per evitar la propagació del COVID19.

Estem davant una prioritat d'emergència sanitària i recolzem aquestes recomanacions de tancament, respectant qualsevol altra decisió.  

Tornar a l'index de noticies