Convocatòria d’ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

06-07-2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha obert la convocatòria de la línia d’ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides a l’Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre.  

Els ajuts tindran com a finalitat finançar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador o de sostenibilitat, així com la millora d’equipaments dirigits al sector comercial que es trobi ubicats a la demarcació de les entitats locals beneficiàries.   

Els projectes subvencionables inclouen:  

 • Projectes per a l’adopció d’eines d’informació de clients basades en macro dades o altres tecnologies 
 • Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l’experiència de compres 
 • Projectes destinats a la transformació digital del comerç de carrer i els canals curts de comercialització 
 • Projectes d’obres i reacondicionament per a millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades per mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents;   
 • Projectes per a reduir el consum d’insums per part del comerç i la substitució per alternatives respectuoses amb el medi ambient 
 • Instal·lació de punts d’entrega intel·ligents 
 • Projectes de millora de l’eficiència energètica 
 • Accions que promoguin la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclatge  
 • Sensibilització i formació en competències tecnològiques 

Beneficiaris: 

Poden acollir-se als ajuts establerts en aquesta ordre les següents entitats locals: 

 • Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments 
 • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars 
 • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis 
 • Les mancomunitats de municipis, sempre i quan els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del 60% del total de la població de la mancomunitat 

Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsable de la seva execució i justificació. 

Pressupost: 

La convocatòria compte amb una dotació pressupostària de 60.494.350 euros. L’import de finançament a concedir serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte, podent ser cofinançat fins a un 40%. 

Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de candidatures és d’un mes, comptant des del dia següent a la data de publicació de l’extracte al BOE (publicat el 5 de juliol de 2022) 

Sol·licitud: 

La sol·licitud es realitzarà de manera electrònica a través de la seu electrònica del ministeri. 


Pressupost: 60.494.350 euros | Termini: Un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació de l'extracte al BOE (publicat el 5 de juliol de 2022)

 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220705_comerc-local

Tornar a l'index de noticies