AGÈNCIA CATALANA DE TURISME. Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre. convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms...

25-11-2020

RESOLUCIÓ EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914). Vista la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOCG núm. 8266, de 9.11.2020), i la Resolució EMC/2928/2020, de 17 de novembre, per la qual es modifiquen (DOCG núm. 8275, de 19.11.2020); Atesa la situació crítica que viu el sector turístic, i per donar suport a la reactivació de l'activitat habitual a què hauran de fer front els autònoms i les empreses del sector turístic.

                                         Ver  RESOLUCIÓ PUBLICADA AL DOGC

Tornar a l'index de noticies