Vic Comerç i la Universitat de Vic signen un conveni de col·laboració.

14-03-2017

El president de Vic Comerç, senyor Antoni Brachs, i el rector de la Universitat de Vic, senyor  Jordi Montaña signen conveni de col·laboració.  

L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la UVic-UCC i Vic Comerç a partir d'un seguit d'accions. Per una banda, es busca promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional entre ambdues institucions i poder desenvolupar activitats conjuntes en l'àmbit de la docència, la investigació, la transferència de coneixement i la difusió de matèries d'interès comú. 

Per altra banda es busca també fomentar l'intercanvi recíproc d'informació sobre temes d'investigació, llibres, publicacions i altres recursos i materials d'interès per ambdues institucions i que aquestes puguin debatre i intercanviar experiències. El conveni també contempla que la UVic-UCC i Vic Comerç col·laborin en l'estudi i execució de projectes i iniciatives i que facilitin la formació de pràctiques dels estudiants de la universitat. 

 

Finalment, a través d'aquest acord de col·laboració es busca explorar possibles vies de col·laboració que permetin integrar els avantatges de les targetes d'ambdues institucions i que aquestes es puguin facilitar espais l'una a l'altra quan es necessiti dur a terme accions de formació i difusió.

 

Tornar a l'index de noticies