SGAE i ABCCAT signen un conveni de col·laboració

19-05-2017

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) i l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya han signat, aquest matí a Barcelona, un acord marc que facilita l'ús del repertori creatiu dels membres de SGAE als establiments que formen part d'ABCCAT arreu de Catalunya.

L'acord ha estat signat pel president d'ABCCAT, Jordi Vilaprinyó, i el director de SGAE a Catalunya i Balears, Ramon Muntaner. Segons determina el conveni, aquest serà vigent fins al 31 de desembre de 2017 i prorrogable per anualitats successives.

L'acord marc respon a l'aposta de SGAE per potenciar els acords amb entitats representatives de diferents sectors. L'acord és un vehicle per fomentar el respecte pels drets d'autor, consensuar sistemes tarifaris i promoure la fonamental funció mediadora de les patronals, les associacions i federacions en la resolució de conflictes, la qual cosa és avantatjós per a l'entitat de gestió i per al col·lectiu d'usuaris que s'hi reflecteixen.

El conveni de col·laboració estableix les bases sobre les quals SGAE concedirà autoritzacions no exclusives per a l'exposició pública del seu repertori per al sector d'establiments comercials i de serveis no inclosos en el sector de l'hostaleria.

Els associats d'ABCCAT gaudiran ara d'incentius, bonificacions i deduccions en les tarifes de SGAE. A més, amb l'objectiu de fer més efectius el coneixement i difusió dels termes del conveni, ABCCAT i SGAE col·laboraran per a dur a terme reunions sectorials i territorials sobre aspectes de la propietat intel·lectual que tinguin més interès per al sector comercial.

Amb aquest acord, les dues parts coincideixen en assenyalar la importància del procés de diàleg endegat com la via més adequada per a la consecució d'interessos comuns. Cal destacar la creació d'una Comissió Mixta que vetllarà en la resolució dels conflictes que es puguin suscitar. Així, s'aconsegueix establir un entorn segur i de reconeixement dels drets d'autor, i amb unes condicions econòmiques consensuades entre les parts.

Tornar a l'index de noticies